we hebben een ander economisch model nodig. Daarmee bedoel ik niet het kapitalisme versus het communisme, maar een verschuiving in het systeem in de lijn van de twee grote veranderingen die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden.

Keynesianisme was een veel grotere focus op gezondheid en onderwijs en de rol van de overheid die met het bedrijfsleven werkt en vervolgens een reactie op het bijna liberalisme aan het eind van de vorige eeuw, waar de focus lag op vrije markten, op het individu en het uit de weg ruimen van de overheid.

We moeten overschakelen op een nieuw systeem dat ons in staat stelt om te voldoen aan de basisbehoeften van ieder mens op de planeet en bedoelt is om eerlijker te zijn. Dat zal worden gefaciliteerd als het belangrijkste doel. Niet op groei als zodanig, maar op het maximaliseren van het menselijk welzijn.

En de geschiedenis leert ons dat een waardeverschuiving op gang wordt gebracht door de creatie van een nieuw verhaal over hoe we willen leven.

Stewart Wallis
Nieuwe economische stichting, UK