Geluk. Gelukkig zijn, worden. Het klinkt zo simpel. Echter, geboren worden en ontdekken wat geluk is en ontdekken wat lukt in het leven is een ander verhaal. Van jongs af aan wordt je geleerd wat wel en wat niet mag. Het kind, kwetsbaar als het is heeft geen weerwoord. Zijn wil wordt gemodificeerd. Klaar gemaakt om mee te draaien in een systeem van dienstbaarheid, schuld en boete. Zo zijn daar meesters en slaven. Degenen die het voor het zeggen hebben en degenen die volgen. Leren en onderwijs zijn belangrijke zaken om ‘wat te kunnen bereiken’ in het leven. Een simpel, en wat later mag blijken, zeer doeltreffend onderdeel van het onderwijs, is het rekenen.

Met rekenen kun je diverse kanten op. Belangrijkste kanten zijn: Wetenschappelijk  en economisch voordeel halen. Wij zijn immers geboren in een wereld die we niet kennen. Voor het wetenschappelijke model is dus veel te zeggen. Problemen oplossen door voortschrijdend inzicht.

Het economisch model zorgt voor de werkelijke problemen

Rekenen is immers bij uitstek belangrijk als je kinderen wilt leren berekenend bezig te zijn. Het leren uit zijn op eigen voordeel. Geld, een door slimme mensen uitgevonden manier om schulden te vereffenen, doet zijn intrede. Een mateloos intrigerend middel; wat ons fascineert en in het gareel houdt. Ons voortdrijft, onze omgang met elkaar manipuleert en ons vercorruppeerd. Echter, waar is de liefde gebleven. Die liefde die zorgt voor het eigenlijke, het grote verband. Als kind hebben we er soms van mogen proeven. Het belangeloos en onvoorwaardelijke helpen. Spelen …. elkaar helpen, geheimen en energie delen zonder dat geld er tussen kwam en het spel verpeste. Vergiftigd door het idee van meer en minder, meer en minder hebben. Meer kunnen. Meer mogen. Papier en metaal met getallen. Magisch en ‘hopeloos’ verslavend …. Nee. Niet.

De tijd is aangebroken om het spel te ontmaskeren, te ontleden. Kortom, je lidmaatschap op te zeggen en je te richten op middelen die er werkelijk toe doen. Hoe? Er is een ding wat de heren over het hoofd zagen. En dat is dat zij hopeloos afhankelijk waren en nog steeds zijn van de creatievelingen. De kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers, ambachtslieden, vaklieden, ……. noem ze maar op. Deze mensen vormden en vormen nog steeds de werkelijke motor van  ons bestaan. Voor het bewijs? Sla er de geschiedenisboekjes op na.

Geld komt bij de bank vandaan en gaat er weer naar terug. Zij lijken de werkelijke machthebbers. Echter dit is slechts schijn. Wij zijn de raderen in het geheel. Wij houden het berekend voordeel in stand. Maar wat als er iemand opstaat, een creatieveling die dit idee omdenkt. Een creatieveling die gewend is met niets te beginnen. Niets. Maar wat is dit niets?
In dit geval: beginnen met niets, waarvan de waarde niet bepaald kan worden, wat iets mag betekenen.
Iemand die met enig nuchter verstand en creativiteit iets kan verwezenlijken uit het niets.

Een biljet van onbepaalde waarde. Een biljet zonder getallen. Neen, een biljet van onschatbare waarde die het werkelijke, onbegrensde potentieel van de mens en zijn mogelijkheden openbaart. Een biljet dat je bewust maakt dat we iets, lees alles, voor elkaar kunnen betekenen. Ik ben mij er van bewust dat ik iets voor jou kan betekenen. Door dit biljet aan de ander te overhandigen weet de ander: Mijn hulp, zorgen en kwaliteiten worden/werden gewaardeerd. Alle hulp en zorg voor de ander. Omdat we elke dag van ons bestaan, vanaf het moment dat we opstaan en ons weer bewust worden van onszelf en de wereld om ons heen, geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid .

Dit biljet vormt de aanzet, en gaat het bewijs leveren dat wij van oorsprong goed met elkaar om kunnen gaan. Elkaar voorwaardelijk kunnen helpen. Betekenisvol en liefdevol.

Op het moment dat het biljet overhandigt  wordt, wordt het potentieel van de werkelijkheid, de betekenis van het geven, met elkaar gedeeld.

Voetnoot.
Het biljet kan de aanzet tot een manier van denken en handelen zijn, die de essentie van ons bestaan meer recht doet. Ik ben mij er van bewust dat er meer nodig is om werkelijk recht te doen aan ons bestaan. Voor voorwaardelijke hulp dient ons model van samenleven aangepast te worden. Er zijn bijvoorbeeld veel bijzondere verantwoordelijkheden in dit nieuwe model die een aangepast rechtssysteem vereisen.

Hier kun je er meer over lezen: Een Brainstormsessie over hoe een ideale samenleving er uit moet zien