Waarderen is direct gekoppeld aan  overleven. Geloof het of niet. Hoeveel waarheid bevat een tekst op de verpakking die luidt: ‘dit moet je niet eten want de datum is over tijd’, en  een wetenschapper die verkondigt: ‘eet het gerust, het is absoluut veilig’. Jij hebt de keuze. Maar wie zegt de waarheid en welke informatie, lees waarheid, is het meest waardevol. Moeilijk. Lastig. Er wordt een beroep gedaan op ervaring en je zintuigen. De hele dag mag je je en moet je je gezond verstand gebruiken. Maar is dit verstand in staat te beoordelen, of de manier waarop je naar de wereld kijkt, de enigste juiste is. Kennis is gebaseerd op waarden zoals ook ons sociale leven gedomineerd wordt door normen en waarden.

Een voorbeeld om dit te illustreren:
Iemand in je directe omgeving heeft hulp nodig, hij moet bijvoorbeeld ergens snel zijn en weet dat jij een auto hebt. Dit gegeven maakt van jou op dat moment een waardevol onderdeel van de werkelijkheid. Dat je een auto tot je beschikking hebt maakt je eveneens waardevol voor die ander. Nu alleen nog de tijd. Dit is een onzekere doch ook waardevolle factor. De uitspraak Ik ga je helpen wordt als bijzonder waardevol ervaren. Loop maar eens een willekeurige winkel in en je wordt vrijwel direct aangesproken door een medewerker: ‘kan ik je helpen’. Geholpen worden is immers waardevol voor de winkelier, de klant stimuleren tot het doen van een aankoop. De klant kan het ook als waardevol ervaren dat hij geholpen wordt.

Het is een slecht voorbeeld, want dit is de manier waarop je in het huidige systeem geholpen wordt. Door jouw aanwezigheid in de winkel vorm je een potentiële geldbron. In een systeem waar zorg en hulp zonder financiële middelen functioneren is het feit alleen al dat de winkel, de artikelen en de medewerkers er zijn om jou te helpen, en te zorgen dat je met middelen geholpen wordt, al voldoende.

Dit voorbeeld dient ook om duidelijk te maken hoe het sociale element functioneert. Sociaal in ons huidige systeem is een versplintert begrip. Immers in de politiek zijn de VVD-ers sociaal voor elkaar en onder elkaar. Maar staan ongemakkelijk, zeg maar vijandig, tegenover de ideeën die PVDA-ers hebben over sociaal met elkaar omgaan. Sociaal staat ook voor goed voor elkaar zorgen. Dat doen partijgenoten wel voor elkaar.

Het woord, het begrip sociaal, roept veel gevoelens bij ons op. Dat moet ook. Want een ieder wil immers als sociaal persoon door het leven gaan. Echter dit gevoel wordt doorlopend op de proef gesteld want je stelt prioriteiten. Het ene moment vind je zus belangrijk, het andere zo. Hoeveel begrip je hier voor ontvangt van de ander(en) is geheel afhankelijk van de prioriteiten die de ander zichzelf gesteld heeft.

Een waardeoordeel wordt je ingegeven door een gevoel en/of een idee. Met dit waardeoordeel, dit gevoel, beïnvloed je de werkelijkheid. Beïnvloeding kan niet zonder communicatie. Er is niets  wat niet communiceert.  Dat wil zeggen dat ik je niet op iets zou kunnen wijzen, wat niet op enige manier, niét communiceert met iets anders.  Al is het maar energie die uitgewisseld wordt op kwantum niveau. Communicatie is een continu proces. Onophoudelijk communiceert het object, het dier en de mens met zijn omgeving? Bewust en onbewust. Communicatie is informatie uitwisseling. Het is deze informatie die de werkelijkheid vorm geeft. De werkelijkheid is informatie en vormt de werkelijkheid. Als er informatie uitwisseling plaats vind kun je hier uit opmaken dat alle onderdelen van de werkelijkheid zichzelf en hun omgeving beïnvloeden. Kristal zuivere onvervuilde informatie is dus erg waardevol. De energie die de drijfveer vormt van beïnvloeding manifesteert zich in een vorm die overtuiging genoemd wordt . Beïnvloeding komt neer op overtuigen, iets of iemand probeert iets of iemand te veranderen, te overtuigen. Beïnvloeden gaat hand in hand met macht. Iedereen heeft macht. Macht om te manipuleren, een mening, een gedachte op te dringen, te raken, te treffen. Voelen, denken. Voelen is bewust worden. Ontdekken wat betekenis heeft. Ontdekken wat betekenis geeft.

Het is welhaast onwaarschijnlijk en van een ongelofelijke schoonheid dat wij elkaar begrijpen en ons beelden vormen van de werkelijkheid door gebruik te maken van klank, lijn en vorm en materiaal. Begrip, te begrijpen, en inzicht te krijgen in waar wij werkelijk van afhankelijkheid zijn vormt de sleutel tot een waardevol leven.

Menselijke behoeften manipuleren financiële behoeften en vice versa; financiële behoeften manipuleren menselijke behoeften. De samenleving maakt op dit moment een fase door (de financiële crisis) waarin de mens, door het internet en de sociale media, de mogelijkheid heeft de waarde die er werkelijk toe doet opnieuw te ontdekken. Zichzelf en zijn medemens, zijn lotgenoten, te ontdekken. Echter, hoe gebruik ik mijn ‘gezond verstand’?

Waarderen is gekoppeld aan interpretatie. Wat jij mooi vindt hoef ik niet mooi te vinden. Wat jij werk vindt hoef ik geen werk te vinden. Een interpretatie is een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van een waarneming. Maar is dit oordeel wel zo persoonlijk. Tenslotte werd en wordt iedere uiting, in woord en/of beeld, cultureel en collectief bedacht en beoordeeld. Een oordeel. Uiteraard vertegenwoordigd het oordeel een waarde.

Op een ander moment meer hierover.