De begrippen waarde en waardeloos worden als echt ervaren, maar komen feitelijk voort uit een manier van denken en voelen. Wij stellen ons iets voor bij het gebruik van deze twee begrippen. Op die manier zijn de begrippen als zodanig een illusie. De stelligheid waarmee deze twee gedachten worden voorgesteld verbindt ons of drijft ons uit elkaar. Ons voorstellingsvermogen wordt op de proef gesteld.

Arjan Bosch