Vanmorgen las ik op Niburu.nl het schrijnende en tenenkrommende relaas van het gezin Israël. Ik besloot Alex Israël de bellen om mijn sympathie te betuigen. Waarom bellen? Ten eerste sta ik falicant achter deze mensen, die als één van de zovele miljoenen, het slachtoffer dreigen te worden van ons systeem wat zijn ‘beste’ tijd gehad heeft. Het gesprek inspireerde mij zoals dat is als je met een geestverwant spreekt. De website www.ont-moeting.eu waar je een verklaring, correspondentie met de bank en diverse politieke partijen kunt vinden.

De situatie is als volgt: Het gezin weigert zijn hypotheeeklasten te betalen. Let wel om principiële redenen.  De belangrijkste reden is dat Het gezin Israël ontdekte dat de schuld die gecreëerd was door de bank onwettig is. Het geld, dat feitelijk géén eigendom van de bank is, werd uit niets gecreëerd. Banken creëren geen geld uit bestaande activa. Nee, zij verzinnen het gewoon. Zij brengen niets maar dan ook werkelijk niets van zichzelf in, behalve dan een theoretische aansprakelijkheid op een velletje papier.

Wat is dit waard. Juist. Niets.

Door de situatie waarin het gezin Israël zich bevindt moest ik denken aan een rechtszaak die plaatsvond In1969  in Minnesota, Amerika. Deze  rechtszaak werd aangespannen door een zekere Jerome Daly die de inbeslagname van zijn huis, door een bank, aanvocht. Het argument van de Heer Daly: De basis voor een contract is dat het berust op het feit dat de een de ander iets levert. Uit bovenstaande blijkt dat de bank niets inbracht dus feitelijk geen aanspraak mocht maken op het huis.

Opmerkelijk is dat de rechter letterlijk noteerde wat de bankdirecteur voor uitleg gaf: ” … de aanklager (de bankdirecteur) gaf toe, dat hij in combinatie met de Federal Reserve Bank, geld en krediet creëerde, via de manier van boekhouden. Het geld en het krediet, ontstonden pas, toen ze het creëerden.”

De jury besliste dat er géén legale overeenkomst was. En op poëtische wijze werd er aan toegevoegd: “Alleen God kan iets van waarde creëren uit het niets.”
De rechtbank verwierp de eis voor inbeslagname, en de Heer Daly kon zijn huis behouden. 

De gevolgen van deze uitspraak zijn immens.
Want iedere keer als je geld leent, óf voor een hypotheek, óf via een creditcard, is het geld dat men jou geeft, niet alleen vals, het is een onwettige overeenkomst. Die dus terugbetaald moet worden. Want de bank heeft het geld nooit bezeten
.