Kunst(objecten) vertegenwoordigen al sinds mensenheugenis een bepaalde waarde. Als een voorwerp een historische waarde heeft dan vertaalt zich dit ook naar een in geld uit te drukken waarde. Onderschat niet dat kunstenaars een enorme invloed hebben gehad, en nog steeds hebben, op dat wat waarde heeft. In eerdere pleidooien op mijn website, die je kunt vinden onder de knop mijn columns, confronteer ik u  met wat geld en het gebruik van geld doet met u en mijzelf. In dit bericht wil ik mij direct wenden tot mijn vakbroeders; Kunstenaars.

Geld is van oudsher een middel om schuld af te kopen, af te lossen. Stel je voor, ik heb je een dienst verleend. Ik creëer bij de ander een schuldgevoel wat voor disharmonie zorgt in de onderlinge verstandhouding. Geld is een middel om het respect voor de dienst van de ander te compenseren. De dienstverlener investeert in eerbaarheid als hij zijn schuld compenseert met geld. Eervolle vergelding.

Ik zou jullie op willen roepen, om individueel en/of als groep kunstenaars, geld te creëren, waardepapier. Waardevol papier. Waardepapier van jou voor de gemeenschap. Waardepapier voor elkaar. Waardepapier waarvan ik denk dat het nieuwe waarde geeft aan een rijker en socialer leven.

Nu zijn het nog banken, regeringen, politici en bazen die ons in een wurggreep houden met hun geld. Dit geld wat vandaag waarde heeft en morgen waardeloos is. Zij zadelen ons op met een gruwelijke niet weg te werken “schuld”. Schuld, wat schuld? Schuldig waar aan? Alsof de man op de straat aan te spreken is op de schuld die is ontstaan. En moeten jij en ik werken om deze schuld weg te werken. Als geld uit leningen ontstaat, hoe kan deze maatschappij ooit schuldenvrij worden? Dat kan niet. Waarom niet? Het geld wordt gemaakt door de banken, komt terug bij de banken en wordt beheerst door de banken. Wat doen mensen als ze schulden hebben? Ze nemen een baan om de schulden te kunnen afbetalen. Eeuwig durende schulden maken van ons slaven.

Fysieke slavernij, vereist dat mensen gehuisvest en gevoed worden. Economische slavernij vereist dat mensen zichzelf voeden en huisvesten. Het is een der meest ingenieuze zwendels voor sociale manipulatie ooit gecreëerd. En in de kern is het een onzichtbare oorlog tegen de bevolking. Schulden als wapen om maatschappijen te veroveren en te onderwerpen.

Waar zit hem de uitdaging in? Maak een eigen bankbiljet of munt. Stop er al je kunde, bloed, zweet en tranen in. Zo krijgt het tenslotte zijn waarde. Verwerk deze waarde niet in cijfers in of op het materiaal maar geef het één of meerdere persoonlijk kenmerken. Maak er beslist iets MOOIS van, iets unieks! Iets wat het papier, metaal extra waarde geeft.

Maak het in een bepaalde oplage en ….. nu komt het: distribueer het, geeft het uit.
Hoe? Gebruik het als ruilmiddel. Ga er mee ‘betalen’! Begin bij de bakker, de supermarkt, de fietsenmaker, de Gamma, De C1000. Let wel! je hebt iets uit te leggen.

Als men het vertrouwen in “het echte geld“” verliest, of verloren dreigt te gaan, moet het vertrouwen herwonnen worden door wat levende kunst toevoegt aan het vertrouwen wat we in elkaars kunnen hebben en voor het vertrouwen dat we in ons bestaan als zodanig hebben.

De kracht van het proces, de kracht van het succes, de kracht van de verandering en het geluk zit hem in het gezamenlijk initiatief. Wij, kunstenaars, kunnen mensen overtuigen, dat wat zij straks in ruil voor brood, koffie, groente, fruit, maar ook diensten in hun handen krijgen kunstlevende kunst is, een waarde vertegenwoordigt en waardevol is. Kunst moet zich laten gelden. Kunst laat zich betalen. Kunst zorgt voor het verband, het verbond, de verbinding.

Het zou zo maar eens kunnen dat de bakker naar je toe komt om wat brood te ruilen voor jouw geld, kunstgeld.  Omdat hij er zelf ook mee wil betalen! Kijk dat geeft vertrouwen! Het draait er uiteindelijk echt om dat dat wat we doen voor elkaar en met elkaar betekenis heeft en betekenis houdt.

Laat ons geld het verschil maken!