In onze prestatiesamenleving, waarin geheel volgens de neoliberale ideologie van ‘eigen belang eerst’ iedereen met elkaar in competitie is, neemt de sociale cohesie af. We worden vreemden van elkaar.