Hoe we met elkaar omgaan bepaalt hoe we in het leven staan. Van het moment dat we ‘s ochtends uit bed stappen leiden ons gedrag en onze gedachten  ons in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld, om maar met de deur in huis te vallen, iets namaken onder bepaalde omstandigheden is strafbaar. Eigenaardig. Richt je blik op de natuur en dan zie je een enorm rijke variatie. En alle varianten hebben het vermogen (ontwikkeld) om zich te dupliceren. Om, en dit mag duidelijk zijn, ook de variant in stand te houden.

Zo is dit ook het geval met geld. Geld namaken is strafbaar. Geld moet namelijk verdient worden. En aan het verdienen van geld worden bepaalde voorwaarden gesteld. Geld. Het woord is verwerkt in veel begrippen. Om een paar voorbeelden te noemen: het werkwoord gelden … je laten gelden, laten zien dat je er bent en er toe doet. Vergelden, is straffen. Geldigheid, het wordt voor waar aangenomen.

Toch staat het begrip geld voornamelijk voor een getal. Aan het getal wordt een waarde toegekend. Hoe groter het getal, hoeveel meer waarde wordt er toegekend aan een object, een handeling of zelfs maar een gedachte. Zo vertegenwoordigt een groot getal veel macht. Een groter vermogen om gedrag en gedachten in een bepaalde richting te manipuleren. Het tegenover gestelde wordt ook aangenomen, hoe lager het getal, hoeveel minder iets waard is. Aan een waardedrager, een munt of biljet, worden vaak symbolen toegevoegd die de waarde van een biljet moeten versterken of in ieder geval de suggestie moeten versterken van waardevol. Sterker nog, denk de symbolen weg en het getal, dan houd je papier en metaal over.

Ik voelde mij als kunstenaar voor een opgave gesteld.
De werkelijkheid is een mysterie. Hoe iets van waarde te creëren in een werkelijkheid die ons in wezen onbekend is? Wat heeft waarde of is waardevol? Ik kwam er achter dat verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid een bepalende rol spelen bij mijn eigen begrip en toekenning van waarde aan een handeling of de betekenis van een handeling, of de betekenis van een gedachte.

Kwetsbaarheid van mensen ervaar ik als het meest essentiële onderdeel in een mensenleven.  Hoezeer een mens gekwetst kan worden in alles wat hij onderneemt en hoe hij de wereld ervaart, bepaalt hoe hij zijn eigen rol in het geheel als waardevol ervaart. Zo is een mens ook in staat onderscheidt te maken tussen zaken die van betekenis zijn of van mindere betekenis. En maakt hij ook een onderscheidt tussen mensen die meer voor hem betekenen en mensen die minder voor hem betekenen. Maar ook in hoeverre je als mens beschermt voelt. Niet alleen thuis, maar overal. Voorbeeld: leiders maken vijanden beschermen ons niet als ze  .

Ik ben van oordeel dat een viertal opstellingen een essentiële rol kunnen spelen in een volwassen samenleving:

  • vertrouwen (vertrouwen in menselijke producten, in elkaar, en vertrouwen dat het met het menselijk handelen goed komt),
  • eerlijkheid (eerlijke kennis, eerlijk handelen),
  • delen (eerlijk delen/geven. voorbeeld),
  • géén geld, géén handel.

Zoals je ziet heb ik het expliciet niet over het geloof. Geloof zorgt per definitie voor misleiding en manipulatie en verdient ons wantrouwen.

Dit is een eerste bericht van meerdere die zullen volgen waarin ik telkens een onderdeel/symbool van een biljet nader toe licht.