De auteur, Pieter Kooistra, werkt een plan uit om de kloof tussen arm en rijk in de wereld doelbewust te gebruiken, waardoor een verlicht eigenbelang zou kunnen ontstaan dat het algemeen belang zou kunnen dienen. Het middel is niet alleen een bewustwording maar ook een nieuwe mondiale economie in de vorm van een extra wereldinkomen voor ieder. Het plan, een ‘psycho-economische wereldhervorming’ is een soort Marshallplan voor de mensheid om de mensenrechten (volgens UNO-artikelen) te kunnen realiseren.