De oude Grieken hadden een geweldige afkeer tegen hard werken. Die vonden het een schande wanneer je hard werkte … Dat betekende dat je het niet goed voor elkaar had. Dat is een heel verfrissende gedachte om te beseffen dat als je opschept over het feit dat je het druk hebt, wat mensen vaak doen, je kan zeggen dat de innerlijke Griek in jou beschaamd is.