Gisteren deden we een dagje Amsterdam. Er gaat nogal wat door je heen als je door de straten wandelt. Ik had mij voor deze dag twee doelen gesteld. Één was Lambiek (stripwinkel) en twee was Fame (grote CD/DVD winkel) bezoeken. Het was druk op straat. Veel mensen die wat wilden ondernemen die dag. Gedreven door ideeën, gedachten en obsessies. Zo zag ik dat voor mij. Al mijmerend zie je dat er zich een patroon ontwikkeld in de manier waarop je je bewust wordt van de drijfveren van jezelf en de mensen om je heen. Je voelt je niet alleen deel van het geheel, maar het geheel neemt ook bezit van jezelf. je voelt je onderdeel van een cultuur. Nu wil cultuur zeggen dat je, als mens, deel uitmaakt van een groep mensen die zich onderscheidt van andere mensen doordat zij patronen van menselijke activiteit volgen en alle symbolische structuren volgen die deze activiteiten een betekenis geven. (Wikipedia) OK, Mooi. De werkelijkheid drong zich als volgt aan mij op. Een mens staat op na een nacht slapen. Gedachten en gevoelens nemen bezit van hem. Hij wordt letterlijk bezeten. Dit idee liet mij niet meer los. Laten we voor het gemak niet aannemen door de duivel, maar door alle indrukken van eerder belevenissen en gevoelens in zijn leven.

Alleen al het begrip bezit veronderstelt al dat er een gevoel van bezetenheid in het spel is. Dit voelt niet goed dacht ik.

Neem bijvoorbeeld Geld. Geld wordt gebruikt als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel.
Ik bezit Geld veronderstelt niet dat ik de potentie heb om het uit te kunnen geven, maar eigenlijk nog meer dat een gevoel mij in zijn greep houdt dat ik bezeten mag  zijn van alles wat ik er mee kan, mag en moet doen. Je kunt je voorstellen dat je moeilijk afstand kunt nemen van iets waar je bezeten van bent. Bezetenheid en verslaving bijten elkaar niet.

De drijfveer achter geld is gelden. Iemand of iets is geldig, iemand of iets telt mee. Men moet elkaar dienen, een mens moet ingesteld worden om zich  dienstbaar te maken, moet zich laten gelden. Moet leren vergelden.  Vergelding betekent letterlijk betaling. Als een dienst niet betaald kan worden volgt vergelding. Immer een vorm van agressie naar de ander. Asociaal. Rekening houden met elkaar werkt als er een goede band is met jezelf, de ander, de materie, de samenleving en de natuur. Het grote levensgeheel maakt dat je er respectvol mee om gaat. Iemand die je ervaart als medemens, kwets je niet, nooit. Iets waar je je (mede) eigenaar van voelt, beschadig je niet.

Onze gevoelens voor en onze verbondenheid met de wereld dienen we terug te veroveren. Niet ten koste van de wereld maar ten koste van het geld. Het zou als thuiskomen kunnen voelen.

D.m.v. geld maak je je, bij wijze van spreken, iets eigen, verrijk je je ego, baken je een deel van het geheel af en dien je het geld. Demonstreer je hoe bezeten je bent van geld. Het brengt ons niet verder. In tegendeel. De werkelijke waarde van, en de werkelijke verbondenheid met de omringende wereld zit hem niet in geld.

Bij ieder vorm van bezetenheid verliest men controle over zichzelf en vertoont men ernstige gedragsstoornissen. Vergeet niet dat geld een sociaal aanvaarde vorm van bezetenheid is.

Een uiterst belangrijk onderdeel bij deze vorm van bezetenheid trok mijn bijzondere aandacht. Het sociale/asociale component. Deze vorm van bezetenheid, omgang met geld, diende geconditioneerd te worden. Wij lieten “wijze mensen” bepalen welk gedrag  beloond moet worden, ieder ander ongewenst gedrag gestraft. De straf zit hem altijd in het feit dat een persoon niet om kan gaan met geld, of niet om wil gaan met geld.

Men dient bezeten te zijn. Bezeten van geld

De mens laat zich graag gelden. Wil graag meetellen, letterlijk en figuurlijk. Delen en helpen uitdelen. Niet in eerste instantie om het geld. Nee, hij wil graag meetellen in het geheel. Sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen binnen een kleine groep, maar ook in de samenleving. Zo is bezetenheid voor geld een opvoedingsprobleem en een sociaal probleem.

Ik betaal je € 5,00 als je bepaald gedrag vertoond.
Maak me gek.

Ben je gek?