[E]r is een stille oorlog aan de gang. Een oorlog die u en ik gewild en ongewild in gang hebben gezet. Sinds enige tijd delen we ons leven digitaal met anderen. Informatie is overal en nu delen we al deze informatie met elkaar. De  digitale hard- en software houden ons sinds haar intrede in een stalen greep. We worden in de gaten gehouden, gecontroleerd, en gevoed door partijdige media. Waar zij vermoedelijk op uit zijn is het manipuleren van “de waarheid“. Informatie wordt gekleurd door diegene die de informatie verstrekt in de vorm van tekst en beeld.

Stel je zelf bij alle informatie die op je afkomt vooral de volgende vragen:

  • Wat lees ik?
  • Van wie kreeg ik de informatie?
  • Wat voor een belang had de persoon om mij deze informatie te verstrekken?

Wees kritisch! Niet achterdochtig.

Een ander, niet minder belangrijk aspect van deze zaak is ons geloof. Ons geloof in de waarheid wordt immer bepaald door de feiten, onze gedachten en wat onze gedachten met onze gevoelens doen. Feiten en geloof leiden ons ergens naar toe. Zetten als het ware een levenspad uit. Verleiden ons er toe dat pad te bewandelen. De personen en media die de feiten uitdragen hebben een zeker doel voor ogen. Onze normen en waarden worden op de proef gesteld.

Bedenk dat jij je hart moet volgen. Je hart geeft het eerlijkste antwoord. Het verstand veroorzaakt de twijfel. Je hart is eerlijk.

Op het moment dat je dit leest, woedt er om je heen een stille oorlog. Deze oorlog wordt in het geniep gevoerd, omdat het voor mensen met veel geld belangrijk is om hun middelen en hun positie te waarborgen. Menselijke waardigheid speelt hierbij een cruciale rol. Ik las een stuk op Moneytalk.be dat goud bezitten moet, anders zul je onvermijdelijk arm worden. Mij dunkt, immer weer een sterk staaltje misleiding. Men gaat met een grote boog om, om het gegeven dat menselijke vermogens meer waard zijn dan de schaarste van een ‘belangrijke’ grondstof, goud.

Zet je het potentieel van de wereldbevolking af tegen het geloof in ‘de waarde’ van goud dan is de waarde van goud verwaarloosbaar.

Er wordt in dit artikel: wie-geen-goud-bezit-zal-onvermijdelijk-arm-worden het volgende beweerd. Let wel, met de nadruk op beweerd want het is jouw geloof dat op de proef gesteld wordt. Ik citeer: “Wat goud betreft, hebben we echter één zekerheid. Wat er ook gebeurt, goud zal altijd zijn waarde behouden. Wie geen goud bezit, zal onvermijdelijk arm worden, …“.

Zegt de priester op de kansel! Wanneer jij wat hier beweerd wordt wilt geloven heb je jezelf inmiddels de meest onhebbelijke gewoonte eigen gemaakt die oorlogen ontketent. Namelijk de aanname dat je goud moet bezitten om rijk te kunnen zijn. Deze bewering staat letterlijk lijnrecht tegenover het vermogen, dat wat een mens voor een ander mens kan betekenen op geen enkele wijze uitgedrukt kan worden in het bezit van wat dan ook. Bezit veronderstelt namelijk bezetenheid, gekte. De waan. De illusie. Namelijk de aanname dat het geloof, het liefhebben van de waan, dat goud, geld en rijkdom, vermogen schept. Dit wordt jou en wie dit wil geloven letterlijk wijs gemaakt.

Het is het menselijk vermogen wat waardevoller is dan goud of wat dan ook. Het menselijk vermogen om te onderzoeken, te voelen, te weten. Het menselijk vermogen om kennis omtrent het delen en het vermenigvuldigen van voedsel, kennis en zelfkennis, te delen met zijn medemens en een onvoorwaardelijk respect voor het ondoorgrondelijke mysterie wat de aanwezigheid van deze middelen en grondstoffen bij ons oproept.

Alle middelen en menselijke vermogens om hulp en zorg in te zetten om samen te overleven en verder te komen biedt het perspectief op werkelijke vooruitgang.