Z

Het natuurlijk systeem, waar een mens deel van uitmaakt

Naargelang de mens zich bewuster wordt van zichzelf en de wereld waarin hij functioneert, wordt hij zich ook bewuster van het feit dat de daadwerkelijke macht ligt in het vreedzaam toezien op de noden van de mens en het natuurlijk systeem, waar hij als mens deel van uitmaakt, en waar hij met gezond verstand en met de kennis die hij bezit en vergaard verantwoordelijkheid voor neemt.

Een brainstormsessie

Hoe zou een ideale samenleving er uit moeten zien? Op een manier, dat al hetgeen wat ervaren wordt in de fysieke wereld, op kennis van het natuurlijke systeem en natuurlijke ritmes kan functioneren.

 1. Hulp en zorg vervangen het economisch model,
 2. alle middelen en grondstoffen worden ingezet om hulp en zorg te verlenen,
 3. Alle geluk en waardecreatie worden door hulp en zorg geïnitieerd,
 4. 1 + 1 is altijd 1, met elk element wordt rekening gehouden, niemand en niets valt af,
 5. 1 x 1 is altijd meer dan 1, hulp en zorg verlenen levert altijd meer op dan de daad op zichzelf,
 6. Geld behoort tot het verleden, het getal wordt enkel ingezet in onderwijs, wetenschap en techniek. De waarde die wordt uitgedrukt door getallen op papier en metaal behoort tot het verleden,
 7. Het geluk en de werkelijke waarde zit in het sociale kapitaal, niet in het verschil tussen een hoger en een lager getal,
 8. Door het ontwikkelen en het inzetten van kennis en creativiteit, en het delen van kennis en creativiteit, hulp en zorg, wordt geluk en waarde gecreëerd,
 9. Door middel van zorg en hulp en dienstverlening laat de mens zich gelden,
 10. Een maatschappij gebouwd op hulp- en dienstverlening,
 11. Een waardesysteem gebouwd op hulp- en dienstverlening,
 12. Een rechtssysteem gebouwd op hulp- en dienstverlening,
 13. Een rechtssysteem gebouwd op verantwoord omgaan met natuurlijke systemen en ritmes waar wij als mens deel van uitmaken,
 14. Het mysterie (de werkelijkheid) mag nimmer en nooit geweld worden aangedaan, dit betekent:
 15. Verantwoordelijkheid nemen voor natuurlijke noden, waarden, normen en behoeften van al wat leeft, bestaat en deel uitmaakt van ons bestaan,
 16. Afstand nemen van onnatuurlijke, van het economische systeem afgeleide, waarden en normen, zoals bijvoorbeeld: hebzucht, bezit, bezetenheid en gierigheid,
 17. Verantwoordelijkheid nemen voor al wat leeft,
 18. Verantwoordelijkheid nemen voor opgedane historische kennis,
 19. Verantwoordelijkheid nemen voor en rekening houden met natuurlijke mechanismen,
 20. Verantwoordelijkheid nemen voor en rekening houden met menselijke noden,
 21. Afstand nemen en elimineren van factoren die geweld, ongelijkheid en ondervoeding veroorzaken,
 22. Sociale middelen worden ingezet om geweld, ongelijkheid en ondervoeding te elimineren,
 23. Het rechtssysteem onderkent en verdedigt factoren die zorgen voor sociale cohesie en verbondenheid,
 24. Onderkenning dat deze factoren en het waarderen van deze factoren de drijfveer zijn voor een uitgebalanceerde samenleving,
 25. Regelgeving, normen, waarden en noden, baseren op verbondenheid met elkaar en met kennis van de wereld,
 26. In een sociale alomvattende context, het geschenk wat leven heet, met elkaar delen,
 27. Waardering voor het menselijke kunnen, de menselijke wil, de menselijke behoeften, kortom de natuurlijke menselijke behoeftes en vermogens,
 28. Waardering laat zich vertalen in sociale vermogens die er werkelijk toe doen. Zoals zorg voor elkaar en het ecologisch systeem,
 29. Zorg voor het natuurlijk systeem waarbij alle kennis over dit systeem en techniek ingezet worden om harmonieus in het systeem te kunnen functioneren,
 30. Vertrouwen in sociale vermogens,
 31. Vertrouwen in natuurlijke vermogens,
 32. Zorg voor elkaar, de wereld, het ecosysteem,
 33. Gebruik, hergebruik, verdeel en help,
 34. Een onderwijssysteem wat gebaseerd en ingesteld is op al het voorgaande.