Elk ander argument is kansloos als de economie ter sprake komt.
De economie als onfeilbaar argument gebruiken, zoals bij gelovigen : het is nou eenmaal Gods wil.
Zo eindigen onze discussies tegenwoordig allemaal met: nou ja, het is nou eenmaal het beste voor de economie. En ‘uit geluld ben je’.

De economie als onze religie ….

De banken beginnen verdacht veel op een kerk te lijken.

Zij verkondigen ook een nieuwe dag waarin we elkaar verder helpen,

Wat mogelijk leidt tot een Nieuw zondagsgebed:

Onze Waarden
Die in de markt zijn,
Uw groei worden geheiligd,
Uw rendement kome,
Uw wil geschiede gelijk in de winkel,
Als ook op ons aanrecht,
Geef ons heden onze dagelijkse koopkracht,
En verhoog onze schulden,
Zoals ook wij voor anderen hun schulden verhogen,
En leidt ons niet in recessie,
Maar verlos ons van inflatie,
Want van u is de overheid en de beurs en de banken,
Tot in de eeuwigheid ….
Amen.

Bron: Pieter Derks, De Nieuws BV, NPO-Radio 1,
woensdag 19 november 2014.
Amen.