Moedwillig schaarste in de wereld creëren waar overvloed is, is een misdaad. Schaarste creëert waarde in een wereld van overvloed.

De handel, de economie, is een grote zwendel

Voorbeeld:

 • Een geweldige uitvinding wordt gedaan waar iedereen van zou moeten profiteren ….
  Deze kennis wordt moedwillig achter gehouden; een verbetering is een schaarstemiddel

Tweede voorbeeld:

 • Er is voldoende eten om alle monden in de wereld te voeden ….
  Het voedsel wordt moedwillig achter gehouden;

Derde voorbeeld:

 • U, of ik, bedenken of doen iets, en deze (technische) kennis heb ik bedacht om er de wereld mee te verrijken ….
  Slechts enkelen profiteren;

Vierde voorbeeld:

 • Een object waarvan er maar enkelen zijn, wordt om wat voor reden verheerlijkt en is om die reden schaars;

Laatste voorbeeld maar niet het minst belangrijke voorbeeld:

 • Geld wordt gecreëerd om goederen en diensten schaars te houden,
  verschillen te creëren,
  armoede en rijkdom te  creëren,
  geluk en misdaad te  creëren,
  verdeeldheid te creëren,

Ik draag deze voorbeelden aan, beste (onwetende?) lezer, om u uit te leggen dat u vandaag en elke dag die komen gaat weer belazerd wordt. En het ergste komt nog, u lijkt zich er niet van bewust te zijn. Ik ben voorzichtig. Want als u er zich van bewust zou zijn dan zou u, en miljoenen met u, witheet worden, de straat op gaan en de wereld veranderen!

Stelt u zich eens voor. U en ik weten, zijn er van overtuigd, dat de zorg voor elkaar en voor deze wereld boven alles staat. Ik wil in de tijd die ik heb en dat ik deze werkelijkheid en dit onnoembare mysterie ervaar dat wij leven noemen, genieten. En optimaal en met veel liefde zorgen voor mijn geliefde, mijn vrouw, mijn dierbaren, kinderen, vrienden en mijzelf. En dit wil ik doen met alle op onvoorwaardelijke dienstbaarheid gerichte middelen die in dit leven tot mijn beschikking staan. Mag ik aannemen dat u volledig met mij mee kunt gaan als ik zeg dat deze gevoelens van liefde die wij voelen voor onze medemens, onze soortgenoot, uitzonderlijk is en bijzonder is te noemen. Je bewust zijn van deze gevoelens, lezer, is wat het leven in beginsel zo mooi maakt. Ieder levend wezen wil zorgen voor degene van wie hij houdt. Met andere woorden, voelt zich verantwoordelijk voor diegene van wie hij houdt. Welnu.

Dit gevoel, dit bewustzijn, wordt aangetast, letterlijk en figuurlijk kapot gemaakt,  door het woord, het begrip: schaarste. Schaarste wordt door een selecte groep soortgenoten wetmatig, en dan bedoel ik moedwillig en met uiterste nauwgezetheid en opzettelijkheid, gebruikt om u en mij, en met name uw dierbaren te domineren en te terroriseren.

Waarom heeft de een alles en een ander niets?
Ter verduidelijking. Het leven is een groot inwijdingsritueel. U en ik werden ingewijd, opgevoed, om in een genadeloos en in detail uitgedacht systeem mee te draaien. Dit systeem werd bedacht en wordt “beschermd” door een financieel, politiek en juridisch apparaat dat uitstekend schaarste beschermt, zeg maar …. pretendeert ons te beschermen. Eerlijk delen mag niet op deze bol bestaan waar niet iedereen van voedsel, kennis en grondstoffen mag profiteren? Eerlijk welvaart delen,  is bijna een misdaad.

Voor de duidelijkheid: U heeft nooit gekozen voor dit systeem. U werd er door overerving mee geconfronteerd en opgezadeld.

En waarom leven we in een wereld waar alles “verbeterd” wordt, maar het economisch model niet?
Onvoorwaardelijkheid. Laat dit woord tot u doordringen. Dit woord wordt meestal geplaatst in een religieus kader. Dat is erg  jammer. Ik heb namelijk al langer het gevoel dat de betekenis van het woord een enorme potentie heeft en het binnen het religieuze kader onvoldoende tot zijn recht komt en daar uitgehaald dient te worden.

Ik geloof en ik hoop u met mij lezer, dat niet de vrijheden die we elkaar gunnen, maar bovenal onvoorwaardelijke aandacht en liefde het systeem gaan redden. Dit zeg ik omdat onvoorwaardelijkheid al op grote schaal en in alle samenlevingen aan de basis wordt gepraktiseerd.

Onze maatschappij is ingericht op voorwaarden, op voorwaardelijkheden. Ik verleen jou een dienst en ik verwacht dit of dat er voor terug. Wij nemen dit ook voor waar aan. Of het nu een dienst is of geld. NEE, maar dan toch zéker géén geld. Laat één ding goed tot u doordringen: geld maakt dienen geldig; betaalbaar. Bijvoorbeeld: kan ik, of de ander, niet betalen, dan wordt dit mij betaald gezet of ik zet het die ander betaald. Dit handelen, wat onderdeel van het systeem is wordt door het systeem met geweld toegepast, het is gelegaliseerd en wordt door een financieel, politiek en juridisch apparaat ondersteunt.

Als ik iemand onvoorwaardelijk dien met mijn kennis, kunde of levering, verlang ik  daar liefde, begrip en hulpvaardigheid voor terug.  Wij dienen immers op gezinsniveau al een systeem waarin, vermits er een goede band is tussen de gezinsleden, men zich  op een onvoorwaardelijk wijze voor elkaar inzet. Een nieuw systeem zou gefundeerd  moeten zijn op onvoorwaardelijke liefde, begrip en hulpvaardigheid. Gebruikmakend van alle middelen, technieken en grondstoffen, die tot onze beschikking staan.

En denk bij dit artikel het vervloekte, sociaal-religieuze tintje, waar voornamelijk haatdragers profijt van hebben, weg.

wordt vervolgd (en bijgewerkt)