Voor de mensen binnen de cultuur is het daarom vaak lastig om de krankzinnigheid te zien omdat het een normaliteit is en gekoppeld wordt aan een groepsidentiteit. Een goed voorbeeld voor hoe je omgeving je gedrag maar ook je moraliteit beïnvloed.

Hebben wij Nederlanders ook krankzinnigheid in onze cultuur die wij als een normaliteit bestempelen? Zo ja, wat precies en waarom?