Met enige trots kan ik vermelden dat de Biljetten Van Onbepaalde Waarde zijn opgenomen in het Bid Book van Circulair Haarlem / Circus Circulair. Vernieuwende en inspirerende ideeën van Haarlemse ondernemers om Haarlem duurzaam te maken.

De Biljetten VOW kun je vinden in de inhoudsopgave op nummer 42.

Wat ik versta onder een circulaire economie?
Elk aspect van de wereld produceert verschijningsvormen met unieke eigenschappen. De circulaire economie schept heldere voorwaarden hoe deze verschijningsvormen gebruikt en hergebruikt worden waarbij iedere verschijningsvorm als waardevol ervaren wordt. In de circulaire economie is het begrip waarde enkel en alleen onder strikte voorwaarden te herleiden tot een getal. Voorbeelden waarbij het getal een voorname rol zal blijven spelen zijn onderwijs en techniek. Het getal speelt in sociaal maatschappelijke context een begeleidende rol. Geen dominante rol zoals in de vorm van geldende valuta. Deze voorwaarden creëren een grondervaring voor het beleven van, het omgaan met de wereld en het verantwoordelijk zijn voor de wereld.

Geen enkel onderdeel van de wereld bezit een deel van de wereld. Elk deel / onderdeel circuleert waardevol in het systeem. Ieder element wat deel uitmaakt van de wereld is waardevol, zal nooit afvallen, mag nooit afvallen, verwordt niet tot afval. Is nooit afval.

De circulaire economie vraagt om nieuwe wet- en regelgeving.

Arjan Bosch