Lees 21 december 2012 | Het einde (1)

De enigste reden die ik kan bedenken, en u lezer waarschijnlijk ook, is omdat we ons iets van waarde willen toe eigenen. Ik kom op een breekpunt van mijn betoog. Waarde. Wie bepaalt wat iets waard is, wat waarde heeft, uit te drukken in bijvoorbeeld geld. Het mag toch duidelijk zijn dat de intrinsieke waarde van alles wat we om ons heen zien, onszelf inbegrepen in essentie van geen enkele waarde is, anders gezegd: alles evenveel waard is. Kortom, een stuk graniet evenveel waard is als een stuk goud. De waarde van iets wordt bepaald door wat je er mee doet of wat je er bij denkt of voelt. Dat maakt de cirkel rond. Ik ben weer uitgekomen bij een bericht wat ik eerder publiceerde Elke dag bezeten. Ideeën over waarde hebben immers ook bezit van ons genomen. Wij kunnen ons hier van bevrijden of in ieder geval onze ideeën over waarde bijstellen. In een volgend bericht wil ik mijn ideeën omtrent hechten en onthechten uiteenzetten.

Om te kunnen leven moet er gehandeld worden. Er moet iets gedaan worden. Er moet gewerkt worden. Een eenvoudig voorbeeld: Ik verleen een dienst. Deze dienst kan van alles inhouden. Kennis omtrent het handelen wordt op waarde geschat. Ik vertrouw diegenen die mij de dienst verleend. Dit is cruciaal. Die ander is mij iets verschuldigd nadat ik de dienst heb verleend. Dit zijn wij van te voren met elkaar overeengekomen. Let op, geld hoeft beslist geen rol te spelen bij het inlossen van deze schuld. Het kan evengoed een wederdienst of iets te ruilen, lenen zijn.

Bezuinigingen die nu ingevoerd worden verhullen de fouten van ons waarde systeem. Er moet immers bezuinigd worden. Waarop? Op zaken waar wij teveel aan uitgeven, te veel waarde aan hechten. Iedereen moet bezuinigen. Omdat wat waarde heeft te beschermen?!? Welke mensen bepalen er wat waarde heeft? Een regering, de regering. Mensen met geld?

Nee, u en ik bepalen dat. Is bijvoorbeeld goede zorg ons wat waard? Zo ja dan betalen wij daar de rekening voor. Teveel? Dat kun je je zeker afvragen. Het verbeteren van zorg is ons wat waard, maar hoe drukken we die waarde uit? in geld? Wij zijn ons sterk bewust wat diensten voor ons kunnen betekenen. Hier mag wat tegenover staan. Echter is goede zorg niet iets waar een gezonde samenleving van mag profiteren ongeacht of daar geld tussen zit. Wij zorgen in essentie immers, door onze diensten aan onze soortgenoten te verlenen voor een goede zorg. Zorgen voor elkaar zit in ons bloed. Houdt onze soort overeind, daar hoeft geld geen rol in te spelen. Ik zorg voor jou, jij zorgt voor mij. Dit heet liefde. Eenvoudiger kan het niet.

Sprakeloos en vol bewondering kijken we naar een leeuwin die zijn jongen voedt en beschermt. Gebeurt dit niet vanuit een gevoel van grenzeloze liefde. Alhoewel, vanuit wetenschappelijk oogpunt komen we op even zoveel meer motieven, maar valt het uiteindelijk niet allemaal terug te brengen tot dat ene begrip?

Wetenschap en techniek hebben een enorme vlucht genomen de afgelopen honderd jaar en het einde is nog lang niet in zicht. Inzichten en toepassingen hebben ons leven zoals we dit nu leven enorm verbeterd. De inzichten en toepassingen zullen ons leven in de toekomst blijven beïnvloeden. Echter een deel van het hier boven geschetste beeld blijft niet kloppen.

Wetenschap en technische vooruitgang verbeteren ons leven. Bezit en bezetenheid verslechteren ons leven.

Als we bezit zouden kunnen veranderen in gebruik. Zou dat ons niet kunnen verlossen van het probleem: het geld en de daarbij horende waanzin. Wat ons huidige bestaan in een wurggreep houdt. Wij zijn vertrouwd met het begrip gebruik en het tegenovergestelde begrip misbruik. Bezit zou men heel goed als een vorm van misbruik kunnen zien. Ik maak gebruik van diensten en middelen, gereedschap en materiaal. Met geld maak ik misbruik van diensten en … etc. Ik stel mij dienstbaar op en draag zorg voor een gezonde samenleving. De mens leert de wereld waarin hij leeft steeds beter te begrijpen. En hoe wij met de middelen die wij tot onze beschikking hebben in harmonie met de wereld kunnen leven.

De uitdaging: Creëer een natuurlijke, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde samenleving/systeem, dat ingezet kan worden voor het in optimale harmonie gebruiken van alle beschikbare middelen op deze bol. Met als belangrijkste fundamenten: liefde, gebruik,  hergebruik en lenen. Of houden we de huidige toestand overeind, en laten we ons leven beheersen door geld en bezit waar grenzeloos mee gemanipuleerd wordt en het slechtste bij ons naar boven brengt: ongelijkheid, afgunst, haat en moord?

Zeker is dat daar een einde aan moet komen.