Van Onbepaalde Waarde
Voortgang
Citaat uit het boek Post Kapitalisme van Paul Mason
Een citaat uit het boek Post Kapitalisme van Paul...
Zo verzet je je tegen het marktdenken
Geweldige overdenkingen van cultuurfilosoof Kris Pint. 
Steun het community art project Van Onbepaalde Waarde!
Ik ben Arjan Bosch. Beeldend kunstenaar. Initiatiefnemer van het...
We hebben een ander economisch model nodig
we hebben een ander economisch model nodig. Daarmee bedoel...
De “onbeheersbaarheid” van het systeem
Waarom hebben we zoveel schuld?
De toekomst van het geld
Noodzakelijke veranderingen in het geldsysteem met het oog op...
Echt, wij worden bedrogen
Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen, het moreel...
Arjan Bosch aanwezig bij de Vijfhoek Kunstroute
Op uitnodiging van Annemarie Klein van Klein in Concept...
Kunst zonder waarde? | Interview in april nummer Pandora
In, het afgelopen vrijdag 15 april verschenen tijdschrift voor...
Biljetten van Onbepaalde Waarde opgenomen in Bid Book
et enige trots kan ik vermelden dat de Biljetten Van...
internet uitzending Tegenlicht Meet up, De Pletterij, Haarlem
Tegenlicht Meet up | De Pletterij: Het einde van...
Van Onbepaalde Waarde, Arjan Bosch, bij Tegenlicht Meetup Haarlem
Ik ben deelnemer aan een debat naar aanleiding van de...
Van Onbepaalde Waarde in REAL Mag. #3
Met gepaste trots meld ik dat ik met een...
Locaties en tijden Community Art Project Van Onbepaalde Waarde – Kunstlijn Haarlem 2015
presentatie biljetten Van Onbepaalde Waarde bij boekhandel de Vries
Biljet nummer 8 rolt binnenkort van de pers!
Met veel plezier presenteer ik jullie een nieuw Biljet Van...
Het nut van de financiële sector
Begin jaren 70 ben ik afgestudeerd aan het instituut...
Voordracht project Van Onbepaalde Waarde[:en]Lecture of project Indefinite Value
Maandag 13 april hield ik een lezing/voordracht over mijn...
Burgerinitiatief Ons Geld legt uit
De zon [2]
Stralende inzichten en mogelijkheden.
Vervlochten achten
Eeuwige verbondenheid.
De valk
Symbool van de zon, van opstijgen, vrijheid en overwinning....
Cocon
Staat voor geduld en verwachtingen. De tijd nemen om...
Vlinders
Het symbool van de spirituele transformatie van de mens....
Levensbloem
De kleuren van de levensbloem staan voor ons onderscheidend...
De vlo
De vlo staat symbool voor alle ongemakken in het...
Vuur
Het innerlijke vuur is de drijfveer van het goede,...
Steeksleutel
  Staat voor het onophoudelijk verbeteren van ons leven,...
Levensboom
Verbondenheid, harmonie en eenheid. De mensheid dient te ontdekken...
Medusa
Symbool voor de ingeslapen massa. Versteend en verlamd. Verstarring...
De IJsvogel
De ijsvogel staat symbool voor voorspoed, het zonlicht, loyaliteit...
De sneeuwvlok
Een eenvoudige, perfect natuurlijke symmetrie. Een verlangen dat ons...
De zon
Zon staat voor stralende inzichten en mogelijkheden.
Druppels bloed
Opspattende druppels bloed en gif (groen), staan symbool voor...
Wat is goed? Wat is slecht?
Stefan Molyneux geeft een heldere uiteenzetting.
Banken lichten de boel op! Het is glashelder!
Banken lichten de boel op en de regering, die...
Een stille oorlog
r is een stille oorlog aan de gang. Een...
Doen is de beste manier van denken!
Hoe verander ik? | 01
“Creativiteit is geen talent. Het is een manier van...
‘Stiekem’ doe ik mee met de Geluksroute Haarlem …
Morgen en overmorgen begeef ik mij onder de gelukszoekers...
Een treurige lijst | René Diekstra
Bron: Haarlems Dagblad 27-01-2014
U bent ook verdachte | René Diekstra
Bron: Haarlems Dagblad 06-01-2014
Over kwetsbaarheid
Waarom een stuk publiceren over kwetsbaarheid. Verschillende redenen. Omdat...
Waarom we iedereen gratis geld moeten geven
Als je mensen zomaar geld geeft dan doen ze...
Over veilige privacy
Veilige privacy is een belangrijke component van autonomie, vrijheid,...
Wat een biljet van onbepaalde waarde met mensen doet
Woensdag, 24 april, ging de deurbel. Ik deed open...
Mensen boven cijfers
Bron: Haarlems Dagblad 6 augustus 2013
Expositie KZOD | Frans Hals Verbeeld
a.s. Zondag 11 augustus start de expositie van KZOD...
Opening expositie Collectief ONRUST | Galerie Kunstenaars Noord-Holland
Voorgedragen ter gelegenheid van de opening van ‘Collectief ONRUST’...
Alles van waarde is weerloos
De zeer oude zingt er is niet meer bij...
Slaap, mens, slaap
Waarde | waar | waarheid (2)
Waarderen is direct gekoppeld aan  overleven. Geloof het of...
Waarde, VOW, re-integratie en schuld
In mijn twee wekelijkse netwerk-re-integratie-groepje word je iedere keer...
Vandaag kreeg ik drie biljetten
Biljetten van onbepaalde waarde. Nog voor ik ze in...
27 april voordracht Liselot Been
Op 20 april heeft Arjan Bosch met zijn VOW...
Presentatie project Van Onbepaalde Waarde bij Galerie KNH Haarlem
Galerie KNH omarmt het VOW project (Van Onbepaalde Waarde)...
Waarde | waar | waarheid (1)
Elk mens maakt zich op momenten dat hij wakker...
Sociale Armoede
Elke dag weer kan ik mij verbazen op wat...
21 december 2012 | Het einde (2)
Lees 21 december 2012 | Het einde (1) De...
21 december 2012 | Het einde (1)
21 December 2012 eindigt er iets. Tenminste dit doet...
Sociaal anno 2012 – een ideale samenleving …
De wetenschap onderkent het merkwaardige, doch boeiende feit dat...
Kunst en waarde in crisistijd
Kunst(objecten) vertegenwoordigen al sinds mensenheugenis een bepaalde waarde. Als...
Kwetsbaar is de mens en alles wat waarde heeft
Vanmorgen las ik op Niburu.nl het schrijnende en tenenkrommende relaas...
De economie is een grote zwendel
Moedwillig schaarste in de wereld creëren waar overvloed is, is...
HH (ha-ha) steekt overal de kop op
               ...
Elke dag bezeten
Gisteren deden we een dagje Amsterdam. Er gaat nogal...

april 21st, 2018
Het failliet van DADA

image

Wat DADA wilde veranderen is jammerlijk mislukt

Rond 1917, verklaarde een groepje naar Zürich uitgeweken, gevluchte kunstenaars het normen- en waardesysteem failliet. Niet vreemd, zei reageerden op de gruwelijkheden en de waanzin van die tijd. De Eerste Wereldoorlog, waarbij technische verworvenheden zorgden voor een verwoestende oorlog, de crisis op Wallstreet die The Big Depression inleidde met  enorme werkeloosheid en armoede tot gevolg. Deze kunstenaars vroegen zich af hoe de mensheid zich verder moest ontwikkelen als hun cultuur en gedachtegoed en technisch vernuft hen misleidde en zelfs leidde naar zelfvernietiging. Hun stellingname was radicaal. Schoon schip maken met culturele instellingen die de basis vormden voor alle ellende van die tijd. Zij wilden nieuwe wegen bewandelen, zochten de vrijheid, experimenteerden, en probeerden geaccepteerde culturele standaarden te ondergraven.

DADA zocht in essentie naar nieuwe sociaal maatschappelijke omgangsvormen.

De kunstenaar Kurt Schwitters
De kunstenaar Kurt Schwitters sloot zich in 1918 aan bij een groepje Berlijnse Dadaïsten. Hij besloot, met het Dadaïstische gedachtegoed in gedachten, collages te maken van door hem, vaak op straat gevonden, verzamelde snippers papier. Met deze collages nam hij stelling tegen de heersende academische opvattingen over kunst. Deze kunstwerkjes gingen voor betrekkelijk weinig geld van de hand. Of werden door hem in natura verhandeld. Naarmate de tijd verstreek kon men, en dan bedoel ik de maatschappelijke instellingen, niet om het feit heen dat de uitingen, provocaties, van de Dadaïsten van een enorme betekenis waren voor de zich ontwikkelende maatschappij en ook voor de kunsten. De waarde en de relevantie van Kurt Schwitters werk steeg enorm. Kortom, veel van zijn collages vind men in musea voor moderne kunst die hun kunstverzameling serieus nemen. Goed beschouwd wordt de bewustzijnsverruimende waarde van zijn werk vertaald naar een getal, zijnde geld. Kurt Schwitters historische inspanningen, zijn geldingsdrang, laat zich vertalen naar een groot getal. Een schoolse benadering. Hij heeft het goed gedaan, hij verdient, zogezegd, een ’10’. Aan het ‘etiket’, het getal 10, hecht men een bepaalde waarde. Op deze manier wordt een kwalitatief oordeel voor een omkaderde tijdsperiode geveld. Hier kom ik later op terug.

Een getal is ook een kunstwerk
En wel een bijzonder kunstwerk met een symbolische waarde. Maar wat is de waarde van een getal? Een getal is een gebruiksvoorwerp en wordt op diverse manieren gebruikt. Het dient bijvoorbeeld om te rekenen, te ordenen en te categoriseren. Het getal dient om ons onderscheidend vermogen te prikkelen.

Enkele voorbeelden:

  • Met het getal 1 kun je duidelijk maken dat er maar één exemplaar van is.
  • Met alles is 1, worden wij ons er van bewust dat alles met elkaar verbonden is.
  • Maar 1 kan ook een gevoel van onmacht en kwetsbaarheid uitdrukken. Van iets maar één ding bezitten.
  • Zo gebruiken mensen dagelijks getallen om de werkelijkheid te verduidelijken en te verklaren en ontstaan daarover ontelbare verhalen.
  • Getallen verduidelijken ook een sociaal maatschappelijke hiërarchie. Zij oefenen macht uit. Er is 1 leider en duizend onderdanen of volgelingen.

Getallen spelen in de menselijke geschiedenis een grote rol
Op een moment in onze geschiedenis werden wij ons bewust van hoeveelheden. Meer, minder, veel, weinig. Dit bewustwordingsproces liet zich op een ‘kunstzinnige’ manier vertalen in getallen. Zo wordt in een belangrijke mate, op ‘een kunstzinnige manier’, waarde toegekend aan hoeveelheden. Getallen werden en worden als belangrijk ervaren. Toch is er een groot verschil of getallen belangrijk gemaakt worden door de politieke macht of dat deze slechts dienen als richtlijn in wetenschap, techniek, onderwijs en ons sociaal maatschappelijk leven.

Als een voorwerp of situatie belangrijk gevonden wordt door een personage met aanzien kan het zijn waarde verkrijgen.

De basis voor alle malaise wordt gelegd op school
Bewustwording begint bij opvoeden. Kennisoverdracht is de sleutel om een maatschappij te organiseren of opnieuw te herorganiseren.

Zo voeden wij elkaar dagelijks op. Door de verhalen die wij elkaar vertellen en hun implicaties te bevestigen. Zo krijgen kinderen op school voor kennis, gebruiken en gewoonten die als waardevol aangenomen worden en door hen goed opgenomen worden, een beloning. Een hoog, hoger getal. En als je het onvoldoende of slecht hebt gedaan een lager getal. ‘Vooruitgang’ is in deze een zaak die niet veronachtzaamt dient te worden.

Er op vooruit gaan is een kwestie van belonen. Tel daar bij op de rol die een mens dient te vervullen in de maatschappij, en we hebben de dwingende krachten gecreëerd in het sociale netwerk van onze samenleving. Veronachtzaam daarbij niet de rollen die machthebbers, politici, ouders, wetenschappers en onderwijzers innemen. Zij bekleden posities of functies, al dan niet uit overerving verworven. Zij oordelen en veroordelen. En zijn op die manier in staat de ‘waarden’ van het systeem te creëren en te bevestigen.

Door machtsmiddelen, worden verhalen over waarden in wet- en regelgeving, een werkelijkheid, een geloofssysteem, overeind gehouden.

Ouders, scholen, banken, de overheid, overheidsinstellingen, pensioenfondsen, maar ook verzekeringsmaatschappijen maken getallen belangrijk
Een mens is kwetsbaar en loopt risico’s  in het leven. De westerse maatschappij is er op ingericht om bepaalde risico’s belangrijker te maken dan dat ze in wezen zijn. Kwetsbaarheden zouden in onze samenleving tot een minimum beperkt moeten en kunnen zijn. Het is belangrijk dat een samenleving op een dusdanige manier georganiseerd is of ingericht dient te worden, dat hulp en zorg belangrijker worden dan de invloed van getallen die zorg en hulp zogenaamd mogelijk maken.

Getallen zijn verworden tot een machtsmiddel en dienen om hulp en zorg in de meest brede zin uit te buiten, mensen te verheffen, te vernederen, te manipuleren.

Kurt Schwitters en het failliete DADA
De historische betekenis van DADA werd gaandeweg de twintigste eeuw onderkend. De gevestigde orde gaf DADA historische waarde. Op deze manier verkregen de collages van Schwitters hun waarde. En dan spreken we hier over hun geldelijke waarde. Er werd een getal ‘opgeplakt’. De collages van Schwitters werden opgenomen in collecties van grote musea, en dienden als voorbeeld voor ‘moderne’ Kunst zoals Kunst dient te zijn.

De gevestigde orde creëerde een verhaal om de waardevolle gedachten en acties van Dadaïsten, die in wezen niet in een getal uit te drukken zijn, uit te drukken in een getal. Daarmee verklaarden ze naar mijn idee de ideeën van de Dadaïsten failliet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.